-

به روز رسانی  : شنبه 5 تیرماه  1395 ، ساعت 11:16

نام ارز
نام استاندارد
نرخ پیشنهادی خرید
نرخ پیشنهادی فروش
نرخ مرجع
تغییرات (ریال)
دلار امریکا
USD
30,487
30,793
۳۰,640
51
پوند انگلیس
GBP
41,716
42,136
۴1,926
3،335-
یورو
EUR
33,895
34,235
۳۴,065
631-
درهم امارات
AED
8,300
8,384
۸,۳42
13
100 ین ژاپن
JPY100
29,832
30,132
۲۹,982
743
لیرترکیه
TRY
10,408
10,512
۱۰,460
124-
روبل روسیه
RUB
465
469
۴67
8-
یوان چین
CNY
4,605
4,651
۴,628
24-
یک هزار وون کره جنوبی
KRW1000
26,007
26,269
۲۶,138
405-
روپیه هند
INR
450
454
۴۵2
2-
ریال عمان
OMR
79,225
80,021
۷۹,623
172
فرانک سوییس
CHF
31,302
31,616
۳۱,459
440-
دلار کانادا
CAD
-
-
۲۳,569
-
ریال عربستان
SAR
-
-
۸,171
-
یکصد دینار عراق
IQD100
-
-
۲,۷70
-
لیر سوریه
SYP
-
-
142
-
هزار روبل بلاروس
BYR1000
-
-
۱,۵30
-
بانک ها و مؤسسات مالی
© 2014 Bank-Day.ir - All rights reserved